phương thức luôn mở ứng dụng với quyền quản trị viên trên Windows 11

Rate this post

trong những lúc những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi mở một ứng dụng trên Windows 11, nó sẽ mở với những quyền tiêu đúng đúng chuẩn theo mặc định. Nếu những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thấy mình liên tục mở ứng dụng với tư phương thức quản trị viên , những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử phương thức gỡ qua những bước hiệu chỉnh đó trải qua phương thức đặt ứng dụng luôn mở với quyền quản trị viên.

phương thức mở ứng dụng với quyền quản trị viên theo mặc định trên Windows 11

Trước tiên, những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sẽ phải tìm tệp thực thi của ứng dụng mà những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn luôn mở với những độc quyền nâng tăng quá tăng nhiều. đó thử phương thức là tệp trong File Explorer hoặc thử phương thức là lối tắt trên screen của ứng dụng .

trong những lúc những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng từng xác lập được tệp, hãy nhấp chuột phải vào tệp để hiển thị Menu. Tiếp theo, nhấp vào “Properties”.

mở ứng dụng với quyền quản trị viên

Menu Thuộc tính của ứng dụng sẽ xuất hiện. Tiếp theo, nhấp vào tab “Compatibility”.

Trong tab “Compatibility”, chọn “Run this Program as an Administrator”, tiếp đó nhấp vào “Apply” để vận dụng tùy thuộc chọn new này, tiếp đó nhấp vào “OK” để ngừng sinh hoạt sổ.


Buy JNews

ADVERTISEMENT

mở ứng dụng với quyền quản trị viên

thời gian hiện tại, lần sau lượng thời hạn những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi mở ứng dụng, nó sẽ mặc định mở ứng dụng với quyền quản trị viên.

kỳ vọng nội dung bài viết trên thử phương thức tương hỗ ích dành với những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Nếu những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thấy vừa rồi hay là là là là là thì tránh quên san sẻ và định hình và nhận định nội dung bài viết tương hỗ mình. Hãy xem thêm những thủ thực new mà mình chia sẽ nhé. mong ước như yêu cầu!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.