phương pháp vẽ tứ diện đều luôn, lập phương, bát diện đều luôn.. trải qua GeoGebra

Rate this post

Xin chào toàn bộ những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi, hôm này toàn bộ tổng thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp vẽ những loại đa diện đều luôn trải qua GeoGebra (một ứng dụng vẽ hình hình học động chuyên nghiệp).

rõ ràng thì toàn bộ tổng thể chúng ta sẽ vẽ tứ diện đều luôn, vẽ hình lập phương, vẽ bát diện đều luôn, vẽ thập nhị diện đều luôn và vẽ nhị thập diện đều luôn.

sau lượng thời hạn vẽ xong những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy thử trình diễn trực tiếp trên ứng dụng hoặc xuất ra rồi chèn vào Word để soạn giáo án, đề test…. hoặc chèn vào PowerPoint để trình chiếu trên máy chiếu.

I. Đa diện đều luôn là gì?

Đa diện đều luôn là đa diện lồi có những tính chất …

  • từng mặt là một đa giác đều luôn P. cạnh.
  • từng đỉnh là đỉnh chung của đúng Q. mặt.

Đa diện đều luôn như vậy thì được gọi là đa diện đều luôn loại {P.; Q.}

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (2)
Tứ diện đều luôn ABCD

những nhà Toán học từng từng từng chứng tỏ được chỉ có đúng 5 loại đa diện đều luôn là: tứ diện đều luôn, lập phương, bát diện đều luôn, thập nhị diện đều luôn (12 mặt đều luôn) và nhị thập diện đều luôn (20 mặt đều luôn).

II. phương pháp vẽ những đa diện đều luôn trải qua GeoGebra

Bước chung:

Nháy đúp chuột vào hình tượng của ứng dụng GeoGebra cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (1)

để khởi động ứng dụng lên. Tiếp theo, sẽ đã đạt được 2 phương pháp với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi lựa chọn:

  • phương pháp một: Chọn View => chọn 3D Graphics => chọn View => chọn Graphics
  • phương pháp 2: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + 3 => nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + một

tình trạng toàn bộ tổng thể chúng ta thu được giao diện tiến hành việc như hình phía dưới …

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (3)

#một. phương pháp vẽ tứ diện đều luôn trải qua ứng dụng GeoGebra

Bước một. Chọn Pyramid => chọn Tetrahedron

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (4)

Bước 2. Nháy chuột trái để chọn vùng của điểm thứ nhất => tiếp tục, nháy chuột trái để chọn vùng của điểm thứ hai.

Ngay ngay ứng dụng sẽ dựng với toàn bộ tổng thể chúng ta một tứ diện đều luôn với độ thời hạn dài của từng cạnh trải qua khoảng chừng phương pháp giữa hai điểm vừa dựng.

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (5)

#2. phương pháp vẽ khối lập phương trải qua ứng dụng GeoGebra

Bước một. Chọn Pyramid => chọn Cube

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (6)

Bước 2. Nháy chuột trái để chọn vùng của điểm thứ nhất => tiếp tục, nháy chuột trái để chọn vùng của điểm thứ hai.

Ngay ngay ứng dụng sẽ dựng với toàn bộ tổng thể chúng ta một lập phương với độ thời hạn dài của từng cạnh trải qua khoảng chừng phương pháp giữa hai điểm vừa dựng. Rất giản dị và đơn thuần phải không ạ 🙂

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (7)

#3. phương pháp vẽ bát diện đều luôn trải qua ứng dụng GeoGebra

Bước một. Chọn công cụ Point => nháy chuột vào không khí Oxyz để dựng hai điểm bất kì.

tại đó mình sẽ dựng hai điểm A=(0; 0; 0) và B=(bốn; 0; 0)

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (8)

Bước 2. Nhập lệnh Octahedron(A, B) vào thanh Input => nhấn phím Enter để tiến hành.

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (9)

#bốn. phương pháp vẽ thập nhị diện đều luôn

Bước một …

phương pháp một: tiến hành tương tự động hóa Bước một của phần #3 phía bên trên (Bát diện đều luôn)

phương pháp 2:

  • Nhập lệnh A=(0,0,0) vào thanh Input => nhấn phím Enter
  • Nhập lệnh B=(bốn,0,0) vào thanh Input => nhấn phím Enter

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (10)

Bước 2. Nhập lệnh Dodecahedron(A, B) vào thanh Input => nhấn phím Enter

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (11)

#5. phương pháp vẽ nhị thập diện đều luôn

Bước một. tiến hành tương tự động hóa Bước một của phần #3 (Bát diện đều luôn) HOẶC #bốn (Thập nhị diện đều luôn) phía bên trên.

Bước 2. Nhập lệnh Icosahedron(A, B) vào thanh Input => nhấn phím Enter

cach-ve-cac-loai-da-dien-deu-bang-geogebra (12)

III. một vài trấn áp trong lúc vẽ hình

  • tùy thuộc chỉnh lại tầm nhìn với tương thích, tầm nhìn như sách giáo khoa là rất sư phạm.
  • Nếu hãy thử in ra (in trắng đen) thì những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi hãy thử tùy thuộc chỉnh lại sắc tố sắc (sắc tố của những mặt nên là sắc tố trắng).

IV. Lời kết

Như vậy là qua trên đó toàn bộ tổng thể chúng ta từng từng từng cùng nhau tìm hiểu xong về phương pháp vẽ 5 loại đa diện đều luôn trong không khí Oxyz trải qua ứng dụng GeoGebra rồi ha.

rõ ràng với ứng dụng GeoGebra thì toàn bộ tổng thể chúng ta hãy thử nhanh gọn vẽ được tứ diện đều luôn, lập phương, bát diện đều luôn, thập nhị diện đều luôn và nhị thập diện đều luôn.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp quan trọng, toàn bộ tổng thể chúng ta hãy thử vẽ những khối đa diện đều luôn trên mặt phẳng Oxy thì tiến hành thế nào?

  • Trường hợp một: Vẽ trải qua ứng dụng GeoGbra xuất đa diện trong không khí Oxyz => chèn vào mặt phẳng Oxy => đồ theo như hình mẫu vừa chèn.
  • Trường hợp 2: Vẽ trong giấy tờ / trải qua tay rất khó vẽ được trừ trong lúc những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có hoa tay và có trí tưởng tượng tốt.

Okay, ước muốn là trên này sẽ hữu ích với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trong những nội dung bài viết tiếp theo nhé !

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhận định và định hình trên đó mấy sao 🙂

nội dung bài viết cùng Serie

<< phương pháp sử dụng GeoGebra để quy mô hóa khái niệm hình trụ

Note: trên đó hữu ích với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chứ? không quên nhận định và định hình nội dung bài viết, like và san sẻ với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.