phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Rate this post

Tương tự động hóa như hình cầu, hình nón và hình nón cụt là một những khối tròn xoay thường gặp trong Toán học hoặc trong thực tiễn.

theo dõi thêm: phương pháp thức sử dụng GeoGebra để quy mô hóa khái niệm hình nón

Vâng! Nón lá, kem ốc quế, cái quặng, cái xô, đèn ngủ, chậu kiểng, … là những hình ảnh thường gặp nhất và giản dị và đơn thuần liên tưởng nhất tới hình nón.

nhằm mục tiêu trợ giúp những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có cái nhìn đủ hơn về hình nón và hình nón cụt, hoặc để những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi rõ được phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình nón/ hình nón cụt nên mình từng từng soạn biên rất đủ trên đó.

Ok. Ngay thời khắc hiện tại tổng thể chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé …

I. Hình nón 

#một. Hình nón là gì?

Định nghĩa: Hình nón là hình được tạo ra trong lúc quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông để mặc định.

hoặc hiểu theo một phương pháp thức thứ hai nữa: Hình nón là hình học không khí 3D quan trọng, được tiếp nối đuôi nhau với nhau bởi một mặt cong và một đỉnh. 

trong lúc quay tam giác vuông AOC (vuông trên O) một vòng quanh cạnh góc vuông AO để mặc định tổng thể chúng ta sẽ tiến hành một hình nón

cach-tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-non-hinh-non-cut (1)

sau thời khắc quay cạnh …

 • OC sẽ tạo ra đáy của hình nón, nó là một hình trụ tâm O nửa đường kính OC
 • AC sẽ tạo ra mặt xung quanh của hình nón, từng một vùng của AC được gọi là một đường sinh

A được gọi là đỉnh

AO được gọi là đường tăng tăng tăng dần

#2. Tính chất của hình nón

 • Hình nón có một đỉnh hình tam giác.
 • Hình nón có trục vuông góc với mặt đáy. Mặt tròn gọi là đáy hình nón.
 • quan trọng nó không tồn tại bất kỳ cạnh nào.
 • Chiều tăng tăng tăng dần là khoảng chừng phương pháp thức từ tâm của vòng tròn tới đỉnh của hình nón. Hình tạo ra bởi đường tăng tăng tăng dần và nửa đường kính trong hình nón sẽ là tam giác vuông.
 • Hình nón thì có hình nón tròn và hình nón xiên.

#3. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón sẽ trải qua tích của $pi$, độ thời hạn dài nửa đường kính, độ thời hạn dài đường sinh

Công thức: $S_{xq}=pi.r.l$

theo dõi: Độ thời hạn dài của đường sinh sẽ trải qua căn bậc hai của tổng bình phương độ thời hạn dài nửa đường kính và chiều tăng tăng tăng dần.

#bốn. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình nón

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình nón sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S đáy

Công thức: $S_{tp}=S_{xq}+pi.r^2=pi.r.l+pi.r^2$

cach-tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-non-hinh-non-cut (2)

#bốn. phương pháp thức tính thể tích của hình nón

Thể tích của hình nón sẽ trải qua tích của một phần ba, $pi$, bình phương độ thời hạn dài nửa đường kính, chiều tăng tăng tăng dần

Công thức: $V=frac{một}{3}.pi.r^2.h$

Ví dụ một: dành với hình nón có độ thời hạn dài nửa đường kính trải qua $r=6~cm$ và chiều tăng tăng tăng dần trải qua $h=tám~cm$

Tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình chóp

Lời Giải:

việc làm trước tiên sử dụng thử phương pháp thức tiến hành là tính độ thời hạn dài của đường sinh l của hình nón

Độ thời hạn dài đường sinh l của hình nón từng từng dành với sẽ tiến hành tính theo công thức $sqrt{r^2+h^2}=sqrt{6^2+tám^2}=sqrt{36+64}=sqrt{100}=10~cm$

$S_{xq}=pi.r.l=pi.6.10=60pi approx 188.5~cm^2$

$S_{tp}=S_{xq}+pi.r^2=60pi+pi.6^2=60.pi+36.pi=96.pi approx 301.6~cm^2$

$V=frac{một}{3}.pi.r^2.h=frac{một}{3}.pi.6^2.tám=96.pi approx 301.6~cm^3$

Vậy diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình chóp từng từng dành với lần lượt gần trải qua $188.5~cm^2, 301.6~cm^2, 301.6~cm^3$

II. Hình nón cụt

#một. Hình nón cụt là hình gì?

Đinh nghĩa: Hình nón cụt là hình có hai đáy là 2 hình trụ có nửa đường kính to nhỏ thứ hai nhau nằm trên hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên, có đường nối tâm là trục đối xứng.

hoặc những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử phương pháp thức hiểu: Hình nón cụt là một hình nón được ngắt bởi mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với đáy, thời khắc hiện tại phần giữa khung và đáy được gọi là hình nón cụt.

Như những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử phương pháp thức thấy trên hình phía dưới: trong lúc ngắt hình nón bởi một mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng đáy (hình trụ đáy) tổng thể chúng ta sẽ thu được một hình nón cụt.

cach-tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-non-hinh-non-cut (3)
Hình nón cụt là phần hình nón nằm trong lòng mặt phẳng đáy và mặt phẳng ngắt

#2. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt sẽ trải qua tích của $pi$, tổng độ thời hạn dài hai nửa đường kính, độ thời hạn dài đường sinh

Công thức: $S_{xq}=pi.(r_1+r_2).l$

#3. phương pháp thức tính diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình nón cụt

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình nón cụt sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S đáy lớn, diện tích quy hoạnh S đáy bé

Công thức: $S_{tp}=S_{xq}+pi(r_1^2+r_2^2)= pi.(r_1+r_2).l +pi.(r_1^2+r_2^2)$

cach-tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-non-hinh-non-cut (4)

#3. phương pháp thức tính thể tích của hình nón cụt

Thể tích của hình nón cụt sẽ trải qua / được xem theo công thức $frac{một}{3}.pi.h.(r_1^2+r_2^2+r_1.r_2)$

Công thức: $V=frac{một}{3}.pi.h.(r_1^2+r_2^2+r_1.r_2)$

Ví dụ 2: dành với một chiếc xô có dạng hình nón cụt với những kích thước như Hình một

 • a) Tính diện tích quy hoạnh S xung quanh của xô
 • b) trong lúc xô chứa đầy nước thì dung tích của nó là bao nhiêu

cach-tinh-dien-tich-va-the-tich-cua-hinh-non-hinh-non-cut (5)

Lời Giải:

2.một. diện tích quy hoạnh S xung quanh của xô

Trước không vẫn vẫn ta thấy diện tích quy hoạnh S xung quanh của xô chính trải qua diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt.

Mà diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt lại trải qua diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón lớn trừ diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón nhỏ.

+ diện tích quy hoạnh S hình nón lớn:

Gọi l là đường sinh của hình nón lớn.

vận dụng định lí Ta-lét ta được: $frac{l}{l-36}=frac{21}{9} Rightarrow l=63~cm$

=> Suy ra diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón lớn sẽ trải qua $pi.21.63=1323pi approx 4156.3~cm^2$

+ diện tích quy hoạnh S hình nón nhỏ

Gọi l’ là đường sinh của hình nón nhỏ.

Ta có $l’+36=l Leftrightarrow l’+36=63 Leftrightarrow l’=27~cm$

Suy ra diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón nhỏ sẽ trải qua $pi.9.27=243pi approx 763.bốn~cm^2$

=> Vậy diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt sẽ trải qua $1323pi – 243pi=1080pi approx 3392.9~cm^2$

2.2. Dung tích của xô trong lúc đầy

Trước không vẫn vẫn ta thấy dung tích của xô trong lúc chứa đầy nước trải qua thể tích của hình nón cụt

Mà thể tích của hình nón cụt lại trải qua thể tích của hình nón lớn trừ thể tích của hình nón nhỏ

+ Thể tích của hình nón lớn:

Chiều tăng tăng tăng dần của hình nón lớn sẽ trải qua $sqrt{63^2-21^2}=42sqrt{2} approx 59.bốn~cm$

Suy ra thể tích của hình nón lớn sẽ trải qua $frac{một}{3}.pi.21^2.42sqrt{2} approx 27430.bốn~cm^3$

+ Thể tích của hình nón nhỏ:

Chiều tăng tăng tăng dần của hình nón nhỏ sẽ trải qua $sqrt{27^2-9^2}=18sqrt{2} approx 25.5~cm$

Suy ra thể tích của hình nón nhỏ sẽ trải qua $frac{một}{3}.pi.9^2.18sqrt{2} approx 2159.3~cm^3$

Vậy thể tích của hình nón cụt sẽ trải qua $frac{một}{3}.pi.21^2.42sqrt{2}-frac{một}{3}.pi.9^2.18sqrt{2} approx 25271.một~cm^3$

Vậy diện tích quy hoạnh S xung quanh của xô, dung tích của xô trong lúc chứa đầy nước lần lượt gần trải qua $3392.9~cm^2, 25271.một~cm^3$

Nhận xét:

 • tổng thể chúng ta từng từng tính được diện tích quy hoạnh S xung quanh / thể tích của hình chóp cụt trải qua việc tính hiệu diện tích quy hoạnh S xung quanh / thể tích của hình chóp lớn và hình chóp nhỏ.
 • trên đó tổng thể chúng ta không vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh và thể tích của hình chóp cụt được là vì không tồn tại chiều tăng tăng tăng dần.

III. Lời kết

Okay, như vậy là qua trên đó những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng rõ được phương pháp thức tích diện tích quy hoạnh S hình nón, diện tích quy hoạnh S hình nón cụt, thể tích hình nón và thể tích hình nón cụt rồi nhé.

Như những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng rõ được, Toán học bắt nguồn từ thực tiễn, Toán học trợ giúp xử lý những yếu tố trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc ứng dụng được kỹ năng Toán học thuần túy vào thực tiễn không hề giản dị và đơn thuần.

những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sử dụng thử phương pháp thức có thời hạn để hiểu kỹ mảng kỹ năng đó và phải rõ được phương pháp thức chuyển từ bài toán thực tiễn sang bài toán thuần túy.

Trở lại Ví dụ 2 thì tổng thể chúng ta thử phương pháp thức nhận ra là …

 • diện tích quy hoạnh S xung quanh của xô đó là diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt.
 • Dung tích của xô trong lúc chứa đầy nước đó là thể tích của hình nón cụt.
 • sử dụng thử phương pháp thức tối thiểu nhất bao nhiêu $cm^2$ INOX để tiến hành được một chiếc xô như vậy đó là diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình nón cụt và diện tích quy hoạnh S hình trụ trên đáy.

Okay, kỳ vọng là những kỹ năng trong trên này sẽ hữu ích với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Xin Chào thân ái và hẹn tái ngộ những những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trong những nội dung bài viết tiếp theo !

theo dõi thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt định hình và nhận định)

Note: trên đó hữu ích với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chứ? tránh quên định hình và nhận định nội dung bài viết, like và san sẻ dành với những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.