phương pháp thức thức tính Chu vi và diện tích quy hoạnh S của hình thang (có ví dụ giản dị hiểu)

Rate this post

Tiếp nối chuyên phần Toán học, thời gian hôm nay mình sẽ hướng dẫn những những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm phương pháp thức thức để TÍNH CHU VI HÌNH THANGTÍNH diện tích quy hoạnh S HÌNH THANG một phương pháp thức thức giản dị và giản dị hiểu nhất.

Trên thực tiễn, toàn bộ chúng ta rất tối thiểu gặp những bài toán chỉ yêu cầu tính diện tích quy hoạnh S đơn thuần, hoặc là vừa lòng yêu cầu sẵn không thiếu những yếu tố chỉ sử dụng thử phương pháp thức thức áp vào công thức. Mà thay đổi đổi vào đó, thường toàn bộ chúng ta sẽ phải đi tìm hoặc đó chỉ là một bài toán trung gian.

Tuy nhiên, với phần đích là tương hỗ những những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm ghi nhớ và hiểu thâm thúy công thức nên những ví dụ mà mình lựa chọn rất là giản dị. phần đích đó là tương hỗ những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm ghi nhớ công thức hơn !

Ngoài ra tôi cũng lồng ghép thêm một trong những kỹ năng thứ hai có tương quan tới hình thang, như tính chất hình thang, đường trung bình của hình thang để những những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm thử phương pháp thức thức vận dụng tiến hành bài tốt hơn.

#một. Hình thang là gì?

Nếu một tứ giác có hai cạnh trái lập tuy nhiên tuy nhiên thì tứ giác này được gọi là hình thang. giản dị ha !

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (1)

Ví dụ tứ giác ABCD có AB // DC thì tứ giác này là một hình thang, hình thang ABCD có:

  • AB, DC là những cạnh đáy
  • AD, BC là những cạnh bên
  • AH là chiều tăng tăng tăng dần kẻ từ A tới DC

Hình thang cân là một hình thang có hai góc kề một đáy trải qua nhau.

Hình thang vuông là một hình thang có một góc trải qua 90o.

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (2)

#2. Hình thang có tình chất gì?

  • Hai cạnh trong một hình thang cân có độ thời hạn dài trải qua nhau.
  • hai tuyến phố chéo trong một hình thang cân có độ thời hạn dài trải qua nhau.
  • Độ thời hạn dài đường trung bình của hình thang trải qua một phần hai độ thời hạn dài tổng của hai cạnh đáy.

#3. phương pháp thức thức tính chu vi hình thang (công thức & ví dụ)

Chu vi của hình thang trải qua tổng độ thời hạn dài những cạnh của hình thang. rõ ràng và đơn cử thì công thức như sau:

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (3)

Công thức tính chu vi hình thang: $C_{ABCD}=a+b+c+d$

Ví dụ một. so với hình thang ABCD có AB=2, BC=3, CD=5, DA=2. Tính chu vi hình thang ABCD

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (5)

vận dụng công thức $C_{ABCD}=a+b+c+d$ vào hình thang ABCD ta được $2+3+5+2=12$

=> Vậy chu vi của hình thang từng từng từng so với là 12

quan trọng, Chu vi của hình thang cân trải qua gấp đôi độ thời hạn dài cạnh bên + với tổng của hai cạnh đáy

Công thức tính chu vi hình thang cân: $C_{ABCD}=2d+(a+c)$ hoặc $C_{ABCD}=2b+(a+c)$

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (4)

Ví dụ 2. so với hình thang ABCD có $AB=2, BC=3, CD=6.5$ và $widehat{ADC}=widehat{BCD}$

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (6)

Lời Giải:

Hình thang ABCD có góc $widehat{ADC}=widehat{BCD}$ nên hình thang ABCD là một hình thang cân

vận dụng công thức $C_{ABCD}=2b+(a+c)$ vào hình thang ABCD ta được $2 times 3+(2+6.5)=14.5$

=> Như vậy chu vi của hình thang từng từng từng so với là 14.5

#bốn. phương pháp thức thức tính diện tích quy hoạnh S hình thang (công thức & ví dụ)

tùy thuộc vào từng bài toán rõ ràng và đơn cử mà toàn bộ chúng ta sẽ lựa chọn và vận dụng công thức sao so với thích hợp nhất.

Trong vừa rồi mình sẽ trình diễn với những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm công thức tính diện tích quy hoạnh S của hình thang (thường), hình thang lúc xác lập đường trung bình và hình thang cân.

bốn.một. Trường hợp một: Tính diện tích quy hoạnh S hình thang lúc xác lập độ thời hạn dài hai cạnh đáy và chiều tăng tăng tăng dần

diện tích quy hoạnh S của hình thang trải qua tích của một phần hai, tổng của hai cạnh đáy, chiều tăng tăng tăng dần.

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (7)

Ta đã có được công thức: $S_{ABCD}=frac{một}{2}.(a+c).h$

Ví dụ 3. so với hình thang ABCD xác lập AB=2, DC=5, AH=3. Tính diện tích quy hoạnh S của hình thang ABCD

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (8)

Lời Giải:

vận dụng công thức $S_{ABCD}=frac{một}{2}.(a+c).h$ vào hình thang ABCD ta được $frac{một}{2}.(AB+DC).AH=frac{một}{2}.(2+5).3=10.5$

=> Vậy diện tích quy hoạnh S của hình thang từng từng từng so với là 10.5 ĐVDT

bốn.2. Trường hợp 2: Tính diện tích quy hoạnh S hình thang lúc xác lập độ thời hạn dài đường trung bình và chiều tăng tăng tăng dần

diện tích quy hoạnh S của hình thang sẽ trải qua tích đường trung bình, chiều tăng tăng tăng dần

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (9)

Công thức: $S_{ABCD}=m.h$

xem:m là đường trung bình của hình thang ABCD nên $m=frac{một}{2}(AB+DC)$

Ví dụ bốn: so với hình thang ABCD có $DA=3$; E, F lần lượt là trung điểm AD, BC; $EF=6; widehat{ADC}=90^o$. Tính diện tích quy hoạnh S hình thang ABCD

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (10)

Lời Giải:

Trước không vẫn vẫn toàn bộ chúng ta nhận xét rằng hình thang ABCD là hình thang vuông, AD là đường tăng tăng tăng dần, EF là đường trung bình

vận dụng công thức $S_{ABCD}=m.h$ vào hình thang ABCD ta được $S_{ABCD}=EF.AD=6.3=18$

=> Vâng, như vậy diện tích quy hoạnh S hình thang từng từng từng so với là 18 ĐVDT

#5. phương pháp thức thức tính diện tích quy hoạnh S hình thang cân

diện tích quy hoạnh S hình thang cân sẽ tiến hành tính theo công thức: $S_{ABCD}=EA(DE+AB)$

thực vậy

Dựng đường tăng tăng tăng dần BF

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (11)

$S_{ABCD}=S_{DEA}+S_{ABFE}+S_{CFB}$

$=frac{một}{2}.DE.EA+EA.AB+frac{một}{2}.CF.FB$

Vì $DE=CF, EA=FB$ nên

$=frac{một}{2}.DE.EA+EA.AB+frac{một}{2}.DE.EA$

$=DE.EA+EA.AB$

$=EA.(DE+AB)$

Ví dụ 5: so với hình thang ABCD có $AB=2, AE bot DC, ED=một, EA=bốn$, $widehat{ADC}=widehat{BCD}$. Tính diện tích quy hoạnh S hình thang ABCD

cach-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-thang (12)

Lời Giải:

Hình thang ABCD là hình thang cân vì $widehat{ADC}=widehat{BCD}$

vận dụng công thức $S_{ABCD}=EA.(DE+AB)$ vào hình thang ABCD ta được $bốn(một+2)=12$

=> Vậy diện tích quy hoạnh S của hình thang từng từng từng so với là 12 ĐVDT

#6. Lời kết

Như vậy là trong vừa rồi mình từng từng từng reviews tới những những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm toàn bộ năm công thức tính diện tích quy hoạnh S và chu vi hình thang rồi nhé (2 công thức tính chu vi hình thang và 3 công thức tính diện tích quy hoạnh S hình thang).

tùy thuộc thuộc vào giả thuyết của bài toán đưa ra mà toàn bộ chúng ta sẽ Để ý đến, lựa chọn công thức so với thích hợp. lúc chọn được cộng thức thích hợp sẽ tương hỗ những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tiết kiệm ngân sách được thật nhiều thời hạn, sức lực lao động, không phải giải vòng vòng mất thời hạn và đôi lúc vẫn bị sai.

kỳ vọng là vừa rồi sẽ hữu ích với những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm trong những nội dung bài viết tiếp theo ha !

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm chứ? tránh quên nhận định nội dung bài viết, like và san sẻ so với những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những những những bạn tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.