Năm 2022, Việt Nam có chuyển sang nhập siêu?

Rate this post

Sau 6 năm liên tục xuất siêu, năm nay có thể sẽ chuyển sang nhập siêu.


Tình hình xuất nhập khẩu từ đầu năm đến giữa tháng 7/2022

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/7, xuất khẩu có nhiều điểm nổi bật, đạt quy mô lớn nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, với 201,1 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng đã đạt được ở cả hai khu vực. Khu vực trong nước tăng hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (18% so với 17,1%), nhưng tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước vẫn thấp hơn nhiều (26,3% so với 73%). .7%).

Tăng trưởng đạt được ở hầu hết các mặt hàng chính (38/45); trong đó có 12 mặt hàng tăng cao (trên 500 triệu USD). Có 30 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD, đặc biệt có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD. Giá xuất khẩu tăng khá (8,03%), chiếm gần 50% tốc độ tăng kim ngạch. 63/63 tỉnh, thành phố đều có xuất khẩu, với 53 vùng đạt trên 100 triệu USD, trong đó có 27 vùng đạt trên 1 tỷ USD, đặc biệt có 10 tỉnh đạt trên 5 tỷ USD (TP. Hồ Chí Minh). Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương). Có 55 khu vực tăng, trong đó có 7 khu vực tăng trên 1 tỷ USD. Có 69/80 thị trường đạt trên 1 tỷ USD, đặc biệt có 4 thị trường đạt trên 10 tỷ USD.

Nhập khẩu đạt quy mô lớn nhất so với cùng kỳ, đạt 202 tỷ USD, với tốc độ tăng cao (15,3%), trong đó giá tăng 11,21%, lượng chỉ tăng 3,7%.

Trong 6 tháng xuất siêu, nhưng do nửa đầu tháng 7 nhập siêu lớn nên tính đến ngày 15/7 đã nhập siêu 155 triệu USD.

Dự báo cả năm và các vấn đề cần giải quyết

Dự báo tình hình xuất nhập khẩu, xuất siêu và nhập siêu 5 tháng cuối năm và cả năm 2022 như sau.

Về xuất khẩu, năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD. 6 tháng rưỡi đầu năm 2022 đạt 201,1 tỷ USD, tăng 17,3%, cùng kỳ năm 2021 đạt 171,4 tỷ USD và 5 tháng rưỡi cuối năm 2021 đạt 164,9 tỷ USD. . Với dự báo đạt mức bình quân 1 tháng trong 6 tháng rưỡi đầu năm 2022 (30,94 tỷ USD), 5 tháng rưỡi cuối năm 2022 sẽ đạt 170,2 tỷ USD – tăng 3,2% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 17,3% trong 6 tháng rưỡi đầu năm. Sở dĩ có mức tăng thấp như vậy là do số cơ sở so sánh trung bình 1 tháng của 5 tháng rưỡi cuối năm 2021 cao hơn nhiều so với 6 tháng rưỡi đầu năm 2021 (30 tỷ USD so với 26,4 %). hạ thấp tốc độ tăng trưởng.

Trên thực tế, trong nửa đầu tháng 7, kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 14,3 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình nửa tháng của 6,5 ​​tháng đầu năm (15,5 tỷ USD). Theo đó, năm 2022, nhập khẩu sẽ tăng 10,4% so với năm 2021 – cao hơn mức tăng 8% theo mục tiêu của Bộ Công Thương.

Về nhập khẩu, năm 2021 đạt 332,2 tỷ USD. 6 tháng rưỡi đầu năm 2022 đạt 202 tỷ USD, cùng kỳ năm 2021 đạt 172,2 tỷ USD, tính chung 5 tháng rưỡi năm 2021 đạt 160 tỷ USD. Dự báo 5 tháng còn lại của năm 2022 đạt 170,9 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng tương ứng của xuất khẩu. Ước cả năm 2022 đạt 372,9 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2021 và cao hơn tốc độ tăng tương ứng của xuất khẩu.

Về xuất siêu và nhập siêu, năm 2022, theo dự báo trên sẽ nhập siêu 1,6 tỷ USD, ngược với mục tiêu xuất siêu 4 tỷ USD của Bộ Công Thương và cao hơn mức thương mại thâm hụt 955 triệu USD trong 6 tháng rưỡi. thông qua. Như vậy, cảnh báo là, sau 6 năm liên tục xuất siêu, năm nay có thể chuyển sang nhập siêu.

Cảnh báo trên cần có giải pháp ngăn chặn. Trong đó, giải pháp cơ bản là nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản xuất trong nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cần đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ, hạn chế tối đa gia công, lắp ráp để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Rà soát lại nguồn gốc xuất xứ, nhất là tình trạng “xuất hộ, tiêu thay” …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.