“Lùm xùm” xe tặng, Bộ Tài chính siết thủ tục nhập khẩu ôtô

Rate this post

Cụ thể, ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc đã ký ban hành Thông tư số 45/2022 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015 / TT-BTC. BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan và quản lý ô tô, xe máy thuộc đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh.

Theo đó, Thông tư số 45/2022 có nhiều sửa đổi, bổ sung đáng chú ý:

Thông tư số 45/2022 bãi bỏ quy định về số lượng xe mỗi tổ chức, cá nhân được nhập khẩu trong năm là 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng như quy định trước đây. .

Thay vào đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 45/2022 quy định: “Chính sách quản lý ô tô, xe máy nhập khẩu, tạm nhập theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, động sản … chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ”.

Cùng với đó, Thông tư số 45/2022 cũng bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 143/2015 / TT-BTC ngày 11/9/2015 về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô, xe máy. .

Điểm đáng chú ý, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 45/2022 cũng sửa đổi, bổ sung chứng từ tạm nhập, tạm nhập khi tổ chức, cá nhân làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô. xe máy.

Cũng tại luật này, trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập được cơ quan hải quan siết chặt hơn so với quy định cũ. Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định.

Trong thời hạn 8 giờ làm việc, kể từ thời điểm hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có đủ căn cứ xác định trị giá do người khai hải quan khai báo là không phù hợp với thực tế hàng hóa thì cơ quan hải quan phải xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. hàng đúng quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan, nếu người khai hải quan không khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế theo quy định tại Nghị định này. . quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan đủ điều kiện đưa hàng vào bảo quản theo quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đưa hàng vào bảo quản, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cử công chức theo dõi, kiểm tra. thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, khi có kết quả kiểm tra, người khai hải quan phải yêu cầu ngay người khai hải quan khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa. theo pháp luật.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản mà người khai hải quan không làm thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai hải quan không thực hiện đúng quy định về bảo quản hàng hóa. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra hàng hóa để bảo quản, nếu người khai hải quan không giữ phương tiện tại địa điểm đã đăng ký thì xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư số 45/2022 cũng quy định trường hợp người khai hải quan nộp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng thời hạn quy định (quá 30 ngày, kể từ ngày giao hàng, bảo quản). Cơ quan hải quan lập biên bản vi phạm, trừ trường hợp người khai hải quan có nguyên nhân khách quan được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận thì cơ quan hải quan không lập biên bản vi phạm, sau khi người khai hải quan thực hiện theo quyết định xử lý. của cơ quan hải quan và tiếp tục làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phải xác định lại trị giá hải quan hoặc có quyết định ấn định thuế thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu xe có văn bản bổ sung gửi Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi có xe. thuế được quản lý. tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe thông báo xác định lại trị giá xe và số thuế (chi tiết từng loại thuế) mà cơ quan hải quan thu bổ sung để phối hợp thu thuế theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu ô tô, xe máy (đối với trường hợp nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng), Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cung cấp các thông tin sau: thông tin: số, ngày tờ khai nhập khẩu đã được thông quan; tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe đến Cục thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân quản lý thuế để quản lý thuế và thu thuế theo quy định.

Thông tư số 45/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/9 tới đây.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.