Lập trình nhúng là gì? Học lập trình nhúng có giản dị và đơn thuần xin việc không?

Rate this post

Nói tới lập trình thì có tới 99% mọi người sẽ tưởng tượng ra ngay một anh IT đang ngồi trước một con máy tính gõ gõ những dòng lệnh loằng ngoằng khó hiểu, để tạo ra những ứng dụng và ứng dụng… trên máy tính và dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng thoại.

Nếu nghĩ như vậy thì thực sự… những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua từng từng từng từng từng nghĩ đúng rồi đó 🙂

Nhưng có một loại lập trình mà mình tin là vẫn vẫn tương đối tối thiểu người xác lập tới và loại lập trình này luôn thử sử dụng một nguồn nhân lực rất rộng đó đó là lập trình nhúng. Vậy thì lập trình nhúng là gì? tổng thể toàn bộ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cơ dòng về lập trình nhúng trong nội dung bài viết ngắn gọn này nhé !

#một. Lập trình nhúng là gì?

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung (1)

Lập trình nhúng (embedded programming) hoặc là vẫn vẫn được gọi là lập trình khối khối mạng lưới hệ thống nhúng hoặc tăng trưởng ứng dụng nhúng là một khối khối mạng lưới hệ thống rất có thể tự động hóa trị (tiến hành việc độc lập) và nó thường được nhúng vào trong một vạn vật thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên hoặc một khối khối mạng lưới hệ thống mẹ nào đó.

đó là những khối khối mạng lưới hệ thống mà Trong số đó, ứng dụng và Hartware được tích hợp nghiêm ngặt với nhau. 

những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sử dụng thử phương thức xem qua những ý dưới đó để hiểu thêm:

Định nghĩa một phương thức giản dị và đơn thuần hiểu thì lập trình nhúng là lập trình dành với những IC, vi xử lý dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử nói chung tiến hành việc theo ý muốn và nhu yếu của người tiêu dùng, nhằm mục tiêu phục vụ một tính năng hoặc việc làm nào đó.

khối khối mạng lưới hệ thống nhúng sẽ thuộc diện một khối khối mạng lưới hệ thống to ra nhiều thêm để phục vụ nhu yếu một tính năng rõ ràng. Một khối khối mạng lưới hệ thống lớn sử dụng thử phương thức có nhiều khối khối mạng lưới hệ thống nhúng được nhúng Trong số đó.

khối khối mạng lưới hệ thống nhúng là một nhánh của dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử. dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử tức là nguồn, là IC, là bóng bán dẫn…. Nhúng tức là “ẩn trong”.

Một nhánh của khối khối mạng lưới hệ thống dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử mà những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua nhìn thấy là những thành phần (Hartware) phía ngoài, nhưng những thành phần này được yếu tố khiển bởi tập hợp những lệnh (ứng dụng) ẩn trong những thành phần, được gọi là khối khối mạng lưới hệ thống nhúng.

Về dòng chất thì, khối khối mạng lưới hệ thống nhúng = lập trình trong dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử.

phần đích chính của lập trình nhúng là phục vụ dành với những bài toán chuyên sử dụng trong những nghành nghề Dịch Vụ TM công nghiệp, tự động hóa động hóa yếu tố khiển và truyền tin. Thường thì, khối khối mạng lưới hệ thống nhúng sẽ tiến hành thiết kế để tiến hành những tính năng chuyên trách hoặc riêng lẻ nào đó.

Lập trình nhúng được thiết kế và lập trình dành với một phần đích rất rõ ràng.

Nói chung, có thật nhiều định nghĩa về lập trình nhúng, những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sử dụng thử phương thức xem qua và rút ra được định nghĩa dành với riêng mình. Theo phương thức mà những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua cảm thấy giản dị và đơn thuần hiểu nhất !

#2. Sự nữa nhau giữa lập trình nhúng và lập trình ứng dụng thường thì?

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung-1

Lập trình nhúng rất nữa với lập trình ứng dụng thường thì.

Lập trình ứng dụng là để tạo ra những ứng dụng/ ứng dụng sử dụng trên những hệ yếu tố hành như Windows, MacOS hoặc là Linux hoặc iOS/ Android. Trong lúc đó lập trình nhúng tiến hành việc tương tự động hóa độc lập trên nền tảng Hartware mà không thử sử dụng hệ yếu tố hành yếu tố khiển nó.

khối khối mạng lưới hệ thống nhúng gồm có những con chip rất nhỏ, vậy nên những tài nguyên như RAM, ROM thường rất tối thiểu. Chính vì thế những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sẽ phải tiến hành quen với việc lập trình trong một vạn vật thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên tài giỏi nguyên số lượng giới hạn.

Với lập trình nhúng thì 1MB RAM từng từng từng từng từng là một con chip tương đối mạnh rồi => vậy nên việc tối ưu code là vô cùng quan trọng trong lập trình nhúng. những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sẽ phải tối ưu tới từng dòng code.

vẫn vẫn lập trình ứng dụng thường thì sẽ tiến hành sử dụng trên những hệ yếu tố hành như mình từng từng từng từng từng nói trên trên, nên tài nguyên Hartware (như RAM, ổ cứng…) có dung tích rất rộng, toàn tính trải qua GB (4GB, 6GB, 8GB…).

Vậy nên, với lập trình ứng dụng thường thì thì họ không thật quan tâm tới độ nhiều ngày của những dòng code, mà quan trọng nhất, cái mà người ta quan tâm đó là yêu cầu/ tính năng của ứng dụng đó là gì.

#3. Lập trình nhúng tiến hành việc ra sao?

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung (2)

Về cơ dòng thì để tạo ra một ứng dụng, một tập lệnh tiến hành việc được trên một vi xử lý thì tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ thử sử dụng tới những ngữ điệu lập trình nữa nhau, tùy thuộc vào từng phần đích nữa nhau để sử dụng chúng sao dành với hợp lý nhất.

Nhưng tựu chung lại thì những ngữ điệu lập trình này phải phục vụ nhu yếu được một số trong những yêu cầu nhất định, hoặc là tối thiểu nhất là những nhà tăng trưởng phải phục vụ nhu yếu được chúng thì new sử dụng thử phương thức vận dụng nó lên vi xử lý được.

  • vận tốc: Những tập lệnh, ứng dụng trên vi xử lý phải đủ nhanh, cũng chính vì nó tiến hành việc tùy từng yếu tố Hartware, vậy nên nếu quá chậm sẽ ảnh hưởng tác động tác động chung tới toàn bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận khối khối mạng lưới hệ thống
  • Càng giản dị và đơn thuần càng tốt: nữa với những ứng dụng trên hệ yếu tố hành, những ứng dụng trên vi xử lý phải giản dị và đơn thuần nhất sử dụng thử phương thức, tức là giản dị và đơn thuần tìm ra lỗi hoặc là tăng cấp. Bởi qua từng thế hệ thì những vi xử lý không những nên phải tăng cấp mà vẫn vẫn phải tương thích với toàn khối khối mạng lưới hệ thống nên sự tối giản là rất thử sử dụng thiết.

sau thời khắc những ứng dụng hoặc là tập lệnh này được lập trình xong thì chúng sẽ tiến hành nạp vào bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận vi xử lý. tiếp theo sẽ đã có được một tổ ngũ test riêng về việc ổn định của chúng lúc sử dụng trên khối khối mạng lưới hệ thống và ở đầu cuối là xuất xưởng vi xử lý đó.

lúc này có tương đối nhiều ngữ điệu dành với lập trình nhúng như ngữ điệu C, Python, Rust hoặc là Assembly…. đó luôn là những ngữ điệu được sử dụng nhiều trong lập trình nhúng bởi sự tương thích khối khối mạng lưới hệ thống, tính gọn nhẹ và tích điện tùy thuộc biến tăng quá quá cao.

#bốn. Yêu cầu so với một người lập trình nhúng

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung (3)

Lập trình nhúng là lập trình trên những vi xử lý, mà dòng thân những vi xử lý lại luôn kèm theo với những trang bị nữa để tạ0 thành một khối khối mạng lưới hệ thống nguồn tuyệt đối hoàn hảo.

Chúng sử dụng thử phương thức là Ram, là Rom hoặc là bất kì một thiết bị connect ngoại vi nào dù là có dây cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp hoặc là không dây cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp.

ví như một nguồn yếu tố khiển thông nhà minh từ xa qua mạng Internet ví dụ nổi bật, nguồn dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng gồm có bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận thu/phát sóng, bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận quy đổi tính hiệu, giải mả…rất là phức tạp.

yếu tố này yên cầu những người dân lập trình nhúng phải có kỹ năng sâu sát về nguồn dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử nói chung, phải hiểu về phương thức chúng tiến hành việc ra sao, những thiết bị ngoại vi links ra sao….

thông qua đó new sử dụng thử phương thức thiết kế để ứng dụng trên vi xử lý tiến hành việc tốt nhất. sử dụng thử phương thức nói là lập trình nhúng khó hơn hết lập trình ứng dụng PC thường thì. tất yếu, mọi thứ luôn sử dụng thử phương thức khỏa lấp được nếu như những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua có đủ đam mê theo đuổi nó 😀

Có một comment của những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua Phúc Thịnh Nguyễn rất hoặc là, mình xin trích lại như sau:

Lập trình nhúng nó vừa là IT, nó vừa không phải là IT. Nó là IT trên chỗ, nếu những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua tiến hành về Firmware, Linux driver thì nó thiên khuynh hướng về IT hơn. Cái Firmware là cái mà nó thuộc dạng tận cùng cốt lõi của chip đó. 

những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua tiến hành về phần đó thì những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải hiểu rằng những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua là thằng xuống sâu nhất trong mảng IT rồi đó. những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xuống tít tận tới thanh ghi (register), tới từng địa chỉ trong RAM trong FLASH để những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua tiến hành việc luôn. =))))

Ừ đúng rồi, tui đang nói về ngữ điệu lập trình Assembly và C/C++ đó. Nỗi ám ảnh của dân CNTT đó. Ba cái ngữ điệu đó là 3 ngữ điệu mà tiệm cận tương tự động hóa là sâu nhất vào Hartware thiết bị.

những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua tiến hành nhúng là những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải tương tự động hóa nắm dành với cực vững C/C++ (Assembly thì sử dụng thử phương thức trong thời khắc tạm thời hiểu sơ cũng rất được).

Vậy cái nhúng nó không phải CNTT ở đâu???

Vâng, nó nên phải có thêm kỹ năng về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử nữa. =))) những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải hiểu về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử, về transistor, về tụ dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng, về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng trở, về cuộn cảm,… Để chi??

Để debug trên nguồn, trên board. Nhiều lúc á, cái firmware những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua viết nó không sai. Mà nó sai tại nguồn có yếu tố. Bởi những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải hiểu một xíu về Hartware, về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử để nắm được những phương pháp đo đạc nguồn PCB. =))) Khủng không thể???! Lượng kỹ năng là “khủng long thời tiền sử” luôn đó.

#5. Lộ trình để học lập trình nhúng?

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung

// đó không phải là một quy trình học, mà đó là những thứ những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sẽ phải học lúc tiến hành việc với lập trình nhúng nha những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua.

một/ Học C / C ++ thực sâu sát (Hàm, Con trỏ, Mảng, Cấu trúc, những phép toán bit….). Giỏi về Embedded C.

rèn luyện. tiến hành một số trong những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình. tự động hóa test. Quan trọng nhất là xác lập phương thức sử dụng trình gỡ lỗi như gdb/ lldb. Hiểu chuỗi công cụ biên dịch. quan trọng là trình links.

Hiểu phương thức ứng dụng C được trình diễn trong bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận tàng trữ và phương thức CPU tiến hành những lệnh từ bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận tàng trữ ‘text’ và đưa những lệnh gọi hàm vào bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận tàng trữ ‘stack’. phương thức xử lý những cuộc gọi malloc.

2/ Tìm hiểu những khái niệm về hệ yếu tố hành.

tiến hành việc với Unix/ Linux. tiến hành việc trên lập trình C đa luồng trải qua Pthreads. Tìm hiểu tiếp xúc trong số những quy trình. tiến hành việc trên lập trình nhân Linux. tiến hành việc trên lập trình trình yếu tố khiển thiết bị.

3/ Học kiến trúc Máy tính.

xem qua kiến ​​trúc 8086 (x86), 8051, ARM. Càng nhiều càng tốt. Hiểu phân cấp bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận tàng trữ và những công nghệ tiên tiến và phát triển bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận tàng trữ nữa nhau như những biến thể ROM (EEPROM, Mask ROM), RAM (SRAM, DRAM, FRAM), Flash (NAND, NOR).

bốn/ Kiến ​​thức dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử cơ dòng và nguyên tắc cơ dòng về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng: ADC, cảm ứng, rơ le, giao diện hiển thị, giao diện camera… vân vân, mây mây. Sử dụng máy hiện sóng, vạn năng, máy phân tích logic,…

5/ xem qua càng nhiều biểu data càng tốt. Mô-đun BLE, mô-đun WiFi, mô-đun ZigBee….

xem qua biểu data của cục phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận vi yếu tố khiển Cortex Nhỏ dành với những bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận xử lý ứng dụng. Nhìn vào sơ đồ và hướng dẫn thiết kế Hartware dành với những bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận dụng cụ đó. những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua cũng sử dụng thử phương thức xem sơ đồ của những bảng tăng trưởng Snapdragon.

6/ Tìm hiểu bất kỳ ngữ điệu mô tả Hartware nào. VHDL hoặc Verilog.

7/ Tìm hiểu những nguyên tắc Cơ dòng về dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng năng tử Kỹ thuật số

=> Về cơ dòng là thế, tất yếu là sẽ vừa học vừa tiến hành và sẽ vẫn vẫn nhiều thứ nên phải học nữa. Nhưng tốt nhất tránh việc liệt kê ra trên đó, vì sẽ tiến hành dành với nhiều đồng ý nản lòng 😀 Giờ hãy ngay lúc với ngữ điệu C trước.

#6. Lập trình IoT có phải lập trình nhúng không?

thật nhiều những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua đưa ra vướng mắc như vậy. Và câu vấn đáp là:

Lập trình IoT (Internet Of Thing) là một phần trong lập trình nhúng.

Thiết bị IoT là những thiết bị rất có thể connect với Internet và tích lũy data từ phía ngoài => tiếp theo xử lý chúng => và gửi về sever (sử dụng thử phương thức là ứng dụng, cloud, máy tính….) => từ đó người tiêu dùng sử dụng thử phương thức xem được, trấn áp được.

Vậy nên, dòng chất của thiết bị IoT là một một thiết bị nhúng nhưng chúng có thêm tích điện connect Internet.

#7. Tương lai của nghề lập trình nhúng sẽ ra sao?

tim-hieu-ve-lap-trinh-nhung (1)

Lập trình nhúng tuy không được phổ thông trên Việt Nam nhưng trên những nước tăng trưởng thì nó từng từng từng từng từng sớm là một nghề vô cùng mê hoặc với những đãi ngộ cực kỳ trỏ chuột tới tượng.

yếu tố này cũng giản dị và đơn thuần hiểu thôi, vì nghề lập trình nhúng rất kén người, hoặc là nói trắng ra là nghề ngày yêu cầu kỹ thuật rất tăng quá quá cao, phải thực sự giỏi thì new theo được. Và yếu tố quan trọng không kém là việc KIÊN TRÌ.

Vâng, những bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận vi xử lý tăng quá quá thời thượng, chúng sẽ chẳng thể đạt tới cái gọi là tăng quá quá thời thượng nếu như không tồn tại những người dân lập trình nhúng.

Những con chip Chip Core I Serie của hãng sản xuất sản xuất Intel hoặc là Ryzen Serie của AMD, táo Apple M Serie của táo Apple hoặc là giản dị và đơn thuần hơn những vi xử lý mạng, âm thanh ….. luôn có sự góp sức không nhỏ của lập trình nhúng. đảm bảo này sẽ luôn là việc làm không lúc nào là đủ nhân lực và không vẫn vẫn còn đấy Hot trong tương lai.

Okay, nội dung bài viết tới này cũng tương đối là nhiều ngày rồi, nó là việc tổng hợp của tớ về lập trình nhúng (mất tương đối nhiều thời hạn đó những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua :D). Và qua trên đó thì mình tin là những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua từng từng từng từng từng tưởng tượng là lập trình nhúng là gì và phải tiến hành những gì rồi đúng không nhỉ 🙂

Nếu những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thấy trên đó hữu ích thì tránh quên định hình và nhận định 5* và sẻ chia tới nhiều người nhé. Cám ơn những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua !

CTV: Lê Đinh Hoàng Vũ – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt định hình và nhận định)

Note: trên đó hữu ích với những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chứ? tránh quên định hình và nhận định nội dung bài viết, like và sẻ chia dành với những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua bè và người thân trong gia đình của những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.