Hướng dẫn phương thức sử dụng hàm PI trong Excel

Rate this post

phương thức sử dụng hàm PI trong Excel: Hàm PI trong Microsoft Excel là một hàm Toán học và Lượng giác và nó trả về giá trị của PI. Công thức của công thức PI là =PI (). Cú pháp hàm PI không tồn tại đối số.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm PI trong Excel

phương thức sử dụng hàm PI trong Excel

triển khai theo những bước phía dưới để sử dụng hàm PI trong Microsoft Excel:

  1. Khởi sử dụng Microsoft Excel
  2. Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có từ những tệp của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi
  3. Đặt công thức vào ô những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn xem tình trạng
  4. Nhấn phím Enter
  • Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có từ những tệp của những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi.
cach su dung ham pi trong excel 1

Đặt công thức =PI() vào ô những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi muốn xem tình trạng.

Nhấn phím Enter để xem tình trạng.

Excel sẽ trả về PI 3,141593.

cach su dung ham pi trong excel 2

Nhập vào ô =PI()/2 và nhấn enter. Excel sẽ trả về PI chia so với 2, so với tình trạng là một.570796.

cach su dung ham pi trong excel 3

Nhập vào ô =PI()*(A2^2) và nhấn enter. Excel sẽ trả về tình trạng là 50.26548. Ô A2 chứa diện tích quy hoạnh S của hình trụ có nửa đường kính.

  • Có hai phương pháp nữa để sử dụng hàm PI.

Phương pháp một là nhấp vào nút fx trên trên cùng bên trái của trang tính Excel.

Hộp thoại Insert Function sẽ xuất hiện.

cach su dung ham pi trong excel 4

trong hộp thoại trong phần Category, chọn Math và Trigonometryc từ hộp list.

Trong phần Select a Function, nên lựa chọn tác dụng PI từ list.

tiếp đó di OK.

Hộp thoại Function Arguments sẽ mở ra.

tiếp đó di OK.

cach su dung ham pi trong excel 5

Phương pháp hai là nhấp vào tab Formulas , tiếp đó nhấp vào nút Math and Trigonometry trong nhóm Function Library .

tiếp đó chọn PI từ menu thả xuống.

Hộp thoại  Function Arguments sẽ mở ra.

tóm lại

Trên đó là phương thức sử dụng hàm PI trong Excel mà những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử sử dụng xem thêm kỳ vọng với hướng dẫn mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn từng từng san sẻ sẽ sở hữu được ích với những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi, mong rằng những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thành công xuất sắc.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.