Hướng dẫn 3 phương thức thức thức sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

Rate this post

phương thức thức thức sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel: Cộng những số với nhau trong Microsoft Excel là một phép tính cơ phiên bản thử sử dụng sử dụng hàm SUM. yếu tố gì xẩy ra nếu những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua muốn thêm những giá trị đó nhưng chỉ lúc chúng thỏa mãn thị hiếu nhu yếu những yếu tố kiện nhất định? đó là lúc hàm SUMIF xuất hiện. Với SUMIF, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm những giá trị vào những ô những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chỉ định miễn là chúng thỏa mãn thị hiếu nhu yếu những tiêu chuẩn rõ ràng. thử sử dụng những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua muốn tìm tổng doanh thu bán thành phầm nhưng chỉ dành dành so với một trong những siêu phẩm nhất định hoặc tổng lợi nhuận nhưng chỉ dành dành so với những vùng vị trí rõ ràng.

Hướng dẫn 3 cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

phương thức thức thức sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

Nếu trang tính Excel của những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua được thiết lập theo phương thức thức thức mà tính toán của những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua không giản dị và đơn thuần xác lập, thì hàm SUMIF và công thức của nó thử sử dụng trợ giúp ích. Dưới đó là phương thức thức thức sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel trong những trường hợp khác nữa nhau.

một] Sử dụng SUMIF dành dành so với một phạm vi ô đơn

Cú pháp dành dành so với hàm là SUMIF(cell_range, criteria, sum_range) Trong số đó hai đối số trước tiên là buộc. chính vì sum_range là tùy thuộc chọn, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm những số trong một phạm vi tương quan với tiêu chuẩn trong phạm vi khác nữa.

để sở hữu cảm ứng cơ phiên bản về hàm và những đối số của nó, hãy ngay lúc trải qua phương thức thức thức sử dụng một dải ô duy nhất không tồn tại đối số tùy thuộc chọn.

những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chỉ thử sử dụng thêm những giá trị trong một phạm vi ô nếu chúng to ra hơn một trong những lượng nhất định. Nhập công thức sau, thay đổi đổi thế những tham chiếu ô và tiêu chuẩn của riêng những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua.

=SUMIF(C2:C7,">25000")

Công thức này chỉ thêm những số trong phạm vi ô từ C2 tới C7 nếu chúng to ra hơn 25.000.

cach su dung ham sumif tron excel 1

Mặt khác nữa, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm những số nhỏ hơn một trong những lượng nhất định trải qua phương thức thức thức sử dụng công thức này:

=SUMIF(B2:B7,"<10000")

yếu tố này chỉ thêm những số trong những ô từ B2 tới B7 nếu chúng nhỏ hơn 10.000.

cach su dung ham sumif tron excel 2

so với một ví dụ khác nữa, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm những số có cùng số lượng với công thức này:

=SUMIF(A2:A7,"5000")

yếu tố này chỉ thêm những số trong những ô từ A2 tới A7 nếu chúng đúng là 5.000.

cach su dung ham sumif tron excel 3

2] Sử dụng SUMIF với tiêu chuẩn số dành dành so với nhiều phạm vi

thời khắc lúc này, hãy đặt đối số có yếu tố kiện đó triển khai việc, sum_range. trên đó, chúng tôi đang tính toán giá cả và lợi nhuận. Với SUMIF, chúng tôi thử sử dụng tính toán lợi nhuận dành dành so với những nơi có mức giá cả thỏa mãn thị hiếu nhu yếu tiêu chuẩn của chúng tôi và trái lại.

Với công thức này, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chỉ thử sử dụng thêm lợi nhuận trong những ô từ C2 tới C7 nếu giá cả trong những ô từ B2 tới B7 nhỏ hơn 10.000.

=SUMIF(B2:B7,"<10000",C2:C7)
cach su dung ham sumif tron excel 4

Sử dụng công thức sau, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chỉ thử sử dụng thêm giá cả trong những ô từ B2 tới B7 nếu lợi nhuận trong những ô từ C2 tới C7 to ra hơn 25.000.

=SUMIF(C2:C7,">25000",B2:B7)
cach su dung ham sumif tron excel 5

những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua cũng thử sử dụng thay đổi đổi thế giá trị thực trong công thức trải qua giá trị có trong ô. Ví dụ: công thức này thêm những số từ B2 tới B7 nếu giá trị trong C2 tới C7 to ra hơn giá trị trong ô D2.

=SUMIF(C2:C7,">"&D2,B2:B7)

Công thức này sử dụng ký hiệu to ra hơn (“>”) và ô D2 (& D2).

cach su dung ham sumif tron excel 6

3] Sử dụng SUMIF với tiêu chuẩn văn phiên bản dành dành so với nhiều phạm vi

thử sử dụng những giá trị những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua muốn thêm tương quan vào văn phiên bản hơn là số. trên đó chúng tôi có những loại, siêu phẩm và bán thành phầm. Sử dụng SUMIF, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm những giá trị trong cột bán thành phầm dành dành so với những siêu phẩm thỏa mãn thị hiếu nhu yếu những yếu tố kiện nhất định trong những cột khác nữa.

Trong ví dụ này, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chỉ thử sử dụng thêm doanh thu bán thành phầm trong những ô từ C2 tới C7 nếu văn phiên bản trong những ô từ A2 tới B7 trải qua từ Apparel.

=SUMIF(A2:B7,"Apparel",C2:C7)
cach su dung ham sumif tron excel 7

Ví dụ khác nữa, những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thêm doanh thu bán thành phầm trong ô C2 tới C7 dành dành so với những siêu phẩm trong ô B2 tới B7 kết thúc trải qua “ts”.

=SUMIF(B2:B7,"*ts",C2:C7)

Trong công thức này, dấu hoa thị (*) là ký tự động hóa thay mặt thay mặt dành dành so với bất kỳ vần âm nào trước “ts”.

cach su dung ham sumif tron excel 8

Một ví dụ khác nữa sử dụng siêu phẩm Giày của chúng tôi có Loại trống.

=SUMIF(A2:B7,"",C2:C7)

Trong công thức này, những dấu ngoặc kép nằm cạnh nhau và không tồn tại khoảng chừng phương thức thức thức giữa chúng. yếu tố này thỏa mãn thị hiếu nhu yếu dành dành so với chúng tôi doanh thu bán thành phầm dành dành so với Giày như được thấy phía dưới.

cach su dung ham sumif tron excel 9

tóm lại

Hàm SUMIF trong Excel dành dành so với phép những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua lấy một phương trình cơ phiên bản và thêm gia vị dành dành so với nó để phù tương thích với nhu yếu của những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua. Sẽ rất tiện lợi lúc việc cộng những số không giản dị và đơn thuần như hai cộng hai. kỳ vọng với hướng dẫn 3 phương thức thức thức sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn từng từng san sẻ sẽ sở hữu được ích với những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua, mong rằng những những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thành công xuất sắc.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.