giao diện Multi Remote Session Windows 10 dành so với phép nhiều phiên remote

Rate this post

Multi Remote Session Windows 10 là tính năng dành so với phép mở nhiều phiên connect Multi Remote Session trên Windows 10 hơn, dành so với phép những user remote cùng tiến hành việc đồng thời trên máy tính mà không trở nên hạn chế bởi người tiêu dùng tiếp theo trong những khi Remote Desktop.

Mặc định, trên Windows 10 chỉ dành so với phép connect một phiên tiến hành việc tới máy tính, trong những khi một User tiếp theo Remote Desktop tới máy tính thì User đang sử dụng sẽ phải thoát ra screen truy nhập.

không phải lo ngại, mình sẽ hướng dẫn những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phương pháp thức thức thức dành so với phép Multi Remote Session trên Windows 10, thủ thuật này trợ giúp nhiều người tiêu dùng, nhiều session Remote Desktop một lúc connect tới máy tính Windows 10 ngay tiếp theo:

dành so với phép nhiều User cùng Remote Desktop

trước tiên những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải dành so với phép những User trên máy tính có quyền Remote Desktop tới máy tính này, nếu không thể xác lập phương pháp thức thức thức kích hoạt và cấp quyền Remote Desktop trên Windows 10 những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua hãy xem thêm nội dung bài viết sau:

Xem ngay: Hướng dẫn bật và sử dụng Remote Desktop trên Windows 10

sau thời khắc Địa Chỉ những User vào list dành so với phép Remote Desktop tới máy tính, những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua nhấn OK để hoàn tất:

cho phép nhiều người cùng remote desktop đến máy tính Windows 10

giao diện Multi Remote Session Windows 10, tám, 7

tải về công cụ Windows 10 RDPWrap-v1.6.một

Để allow multiple remote desktop sessions trên Windows 10 những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải tới công cụ RDPWrap-v1.6.một, RDPWrap-v1.6.2 công cụ này sẽ can thiệp dành so với phép mở một lúc nhiều phiên connect Remote Desktop Protocol (RDP).

tải về công cụ RDPWrap-v1.6.2 tại đó.

giao diện dành so với phép Remote Desktop multiple users windows 10

sau thời khắc tải về máy tệp tin RDPWrap-v1.6.2.zip những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua hãy giải nén tập tin này ra, trong thư phần này gồm 6 file như hình dưới:

– Hãy vào tệp tin install để sử dụng được file khởi tạo vạn vật thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên test nhiều phiên Remote Desktop, và sửa đổi nâng quá tăng tăng dần đều dành so với phép nhiều user cùng Remote Desktop tới máy tính này:

cấu hình multi remote session windows 10

– trong những khi xuất hiện dòng lệnh cmd như dưới đó những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua nhấn vào một trong những phím bất kỳ để tiếp tục quy trình thiết lập cơ chế Allow Multi Remote Session Windows 10:

tạo multi remote session windows 10

– Tiếp theo những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua sử dụng được file “RDPConf” để giao diện những tùy thuộc chọn dành so với phép Multi Remote Desktop Session trên Windows 10:
Nhấn vào RDP Conf để cấu hình Multi Remote Desktop

– Tại hành lang cửa số RDP Wapper Configuration những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua phải giao diện công cụ RDP Wrap-v1.6.2 theo như những thông số kỹ thuật dưới đó:

 • Tại phần “General Settings” những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua hãy tích chọn vào: Enable Remote Desktop với port mặc định là 3389 và tích vào phần Single session per user.
 • Tại phần “Authentication Mode”: tích chọn phần Network Level Authentication
 • Tại phần “Session Shadowing Mode”: tích chọn phần Full access with user’s permission

Và nhấn OK để hoàn tất việc sửa đổi Multi Remote Session Windows 10 trải qua công cụ RDPWrap-v1.6.một.

Cấu hình công cụ RDPWrap-v1.6.1

Như vậy với hướng dẫn trên thì từng từng trợ giúp những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thiết lập Multi Remote Session Windows 10 trải qua công cụ RDPWrap-v1.6.một, nhằm mục tiêu dành so với phép nhiều User một lúc Remote Desktop tới máy tính Windows 10.

Update lỗi Multi Remote Windows 10 Version 10.0.18362.267 not supported

so với những phiên phiên bản tăng cấp lên Windows 10 version 1809, 1903, 1909 trong những khi sửa đổi Multi Remote Desktop Session sẽ gặp lỗi Not supported như hình dưới đó:

Lỗi Multi Remote Session Windows 10 Version 10.0.18362.267 not supported

phương pháp thức thức thức sửa lỗi Not tư vấn Mở nhiều phiên Remote trên Windows 10 ver 1903

Bước một: Stop TM Dịch Vụ Remote Desktop trên Windows 10

Mở hộp thoai CMD với quyền Administrator và đánh vào lệnh: net stop termservice

tiếp theo nhấn Y để xác nhận Stop TM Dịch Vụ Remote Desktop Services trên Windows 10 new nhất.

Stop dịch vụ Multiple Remote Desktop trên Windows 10 bằng lệnh net stop termservice

Bước 2: Tải về file fix lỗi dành so với RDP Wrapper để tư vấn Multi Remote Desktop

 • tải về file sửa lỗi remote desktop rdpwrap_10.0.18362.267_x64 về máy tính Windows 10 tại đó.
 • Tải file fix lỗi multi remote rdpwrap_10.0.18363.657_x64 về máy tính Windows 10 new nhất tại đó.
 • File rdpwrap.ini update new nhất dành so với máy tính Windows 10 version 1909, 2004 new nhất tại đó
 • Tải file fix lỗi multi remote rdpwrap_10.0.19041.789_x64 về máy tính Windows 10 version 20H2 new nhất tại đó.
 • tải về file fix lỗi Multi Remote Desktop rdpwrap_10.0.19041.1023dành so với máy tính Windows 10 2004 tại đó.
 • File fix lỗi Multi Remote Desktop rdpwrap_10.0.19041.1081dành so với máy tính Windows 10 21h1 tại đó.
 • Tải về file sửa lỗi Multi Remote Desktop rdpwrap_10.0.19041.1202dành so với Windows 10 21h2 tại đó.
 • Tải file rdpwrap.ini fix lỗi phiên phiên bản rdpwrap_10.0.19041.1387 dành so với Windows 10 và Windows 11 tại đó.

tiếp theo giải nén ra file rdpwrap.ini. Và nhấn Copy file này.

Download file fix lỗi cho RDP Wrapper trên Windows 10 1903

truy vấn vào đường dẫn C:Program FilesRDP Wrapper . Dán đè vào và Replace file rdpwrap.ini như hình sau:

Replace file rdpwrap.ini trên Win 10 1903

Bước 3: Start TM Dịch Vụ Remote Desktop trên Windows 10

Trên hành lang cửa số cmd tổng thể toàn bộ chúng ta đánh tiếp lệnh net start termservice để khởi sử dụng được lại TM Dịch Vụ Multi Remote Desktop Windows 10 ver 1903:

Bật dịch vụ Remote Desktop bằng lệnh

Allow Multiple Remote Desktop Sessions Windows 10 Version 1903

sử dụng được lại file “RDPConf” để dành so với phép Multi Remote Desktop trên Windows 10 version 10.0.18362.267 sẽ hiển thị Fully Supported:

Allow Multiple Remote Desktop Sessions Windows 10 Ver 10.0.18362.267

Kết luận

Hướng dẫn trên sẽ trợ giúp những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua giao diện dành so với phép nhiều User một lúc Remote tới một máy tính Win 10 thành công xuất sắc, và phương pháp thức thức thức sửa lỗi Not tư vấn trong những khi Allow Multi Remote Desktop trên Windows 10 ver 10.0.18362.267 trải qua RDP Wrapper.

Nếu trong quy trình setup và giao diện cơ chế Multi Remote Desktop Session Windows 10 ver 1903, 1909, 2004, 21h1, 21h2, Windows 11 gặp trở ngại, vui lòng comment ngay dưới trên đó tôi sẽ trợ trợ giúp những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua ngay trong những khi sử dụng thử phương pháp thức thức thức. Nếu sửa đổi thành công xuất sắc hãy san sẻ để mọi người cùng xác lập nhé.

mong rằng những những những những những những những bạn xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thành công xuất sắc!

bốn.tám/5 – (19 bầu chọn)

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.