Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội / Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế

Rate this post

(TN&MT) – Thông tin, dữ liệu và bản đồ đo đạc và bản đồ có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhằm xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an ninh quốc gia. phòng và an ninh.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 – 5/8/2022), phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Tư liệu trắc địa và bản đồ.

Quang cảnh Trung tâm Thông tin Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ

PV: Xin ông cho biết một chút về trung tâm và những thành tựu đã đạt được cho đến nay?

Ông Trần Duy Hanh: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2003, trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng giúp Cục trưởng xây dựng, quản lý, cung cấp dịch vụ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Hàng năm, Trung tâm cung cấp khối lượng lớn thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng. và an ninh.

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 11.117 hồ sơ thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (trực tuyến mức độ 4 chiếm 53%). Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 1.956 hồ sơ (trực tuyến mức độ 4 chiếm 68%). Trung tâm đã tích hợp hệ thống bản đồ nền phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, cung cấp kịp thời cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương để lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành.

Trung tâm được giao chủ trì và tham gia thực hiện nhiều dự án nổi bật như: Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ”; TKKT-ĐT “Biên tập, cập nhật, xây dựng bản đồ toàn cầu, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa danh và biến động hành chính các cấp của lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của Liên hợp quốc”; TKKT-ĐT “Xây dựng Cổng không gian địa lý Việt Nam và tích hợp dữ liệu khung” (phiên bản thử nghiệm)…

Với những đóng góp nêu trên, Trung tâm đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen năm 2014, Cờ thi đua năm 2014 và 2017.

PV: Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được coi là vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại và tương lai. Theo ông, cần có giải pháp, định hướng để Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phát triển bền vững, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu của các bộ, ngành đáp ứng kịp thời cho phát triển kinh tế. xã hội của đất nước?

Ông Trần Duy Hanh: Ở nước ta, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã sớm nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích to lớn từ thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Trước tầm quan trọng trên, Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ đã xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ gồm:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Hai là: Hiện đại hóa việc tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Xây dựng, chuẩn hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bảo đảm cơ sở dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống” nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho chuyển đổi số và nền kinh tế. kỹ thuật số, xã hội số, thành phố thông minh; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ba là: Vận hành Cổng không gian địa lý Việt Nam; đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan, bộ, ban, ngành, giữa Trung ương và địa phương, cung cấp kịp thời thông tin dữ liệu bản đồ cho các tổ chức. , riêng biệt, cá nhân, cá thể.

Thứ tư: Phát triển dịch vụ dữ liệu qua Cổng không gian địa lý Việt Nam; tham gia và kết nối vào mạng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của khu vực và quốc tế.

Thứ năm: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cho cán bộ địa phương. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ cốt lõi như: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo / thực tế tăng cường, phân tích dữ liệu lớn trong thu nhận, lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu, thông tin không gian địa lý.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.