bốn phương pháp chứng tỏ hai tam giác vuông trải qua nhau (có ví dụ)

Rate this post

trên vừa rồi toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn trường hợp trải qua nhau trong hai tam giác vuông.

tất yếu những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm sử dụng thử phương pháp vận dụng kỹ năng cũ trong nội dung bài viết (3 phương pháp chứng tỏ hai tam giác trải qua nhau) để chứng tỏ hai tam giác vuông trải qua nhau.

Tuy nhiên, đó không phải là phương án tối ưu nhất, tam giác vuông là tam giác quan trọng nên sẽ sở hữu những phương pháp quan trọng để chứng tỏ.

Việc vận dụng tốt bốn phương pháp chứng tỏ 2 tam giác vuông trải qua nhau này sẽ là phương pháp tuyệt vời nhất, tương hỗ những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm tiết kiệm ngân sách được tương đối nhiều sức lực và thời hạn trong lúc triển khai bài tập.

Trường hợp #một. Hai cạnh góc vuông trải qua nhau

Nếu 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt trải qua 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông từng so với trải qua nhau.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (1)

$left.begin{array}{} AB=DE \ AC=DFend{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

giản dị và đơn thuần thấy trường hợp này tương ứng với trường hợp Cạnh Góc Cạnh

Ví dụ một: so với tam giác ABC có AH là đường tăng tăng tăng vọt và H là trung điểm của cạnh BC. chứng tỏ tam giác ABH trải qua tam giác ACH

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (2)

Xét tam giác ABH và tam giác ACH

 • $widehat{AHB}=widehat{AHC}=90^o$
 • AH là cạnh chung của hai tam giác
 • BH=CH (H là trung điểm của cạnh BC)

=> Vậy tam giác ABH trải qua tam giác ACH

Trường hợp #2. Một cạnh góc vuông và một góc nhọn trải qua nhau

Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này lần lượt trải qua một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông từng so với trải qua nhau.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (3)

$left.begin{array}{} AC=DF \ hat{C}=hat{F} end{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

Trường hợp này tương ứng với trường hợp Góc Cạnh Góc

Ví dụ 2: so với tam giác DEF có DI là đường tăng tăng tăng vọt là một đường phân giác. chứng tỏ tam giác DEI trải qua tam giác DFI.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (4)

Xét tam giác DEI và tam giác DFI

 • $widehat{DIE}=widehat{DIF}=90^o$
 • DI là cạnh chung của hai tam giác
 • $widehat{EDI}=widehat{FDI}$ (DI là tia phân giác của $widehat{EDF}$)

=> Vậy tam giác DEI trải qua tam giác DFI

Trường hợp #3. Cạnh huyền và một góc nhọn trải qua nhau

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này lần lượt trải qua cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác từng so với trải qua nhau.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (5)

$left.begin{array}{} BC=EF \ hat{B}=hat{E} end{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

Hoặc:

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (6)

$left.begin{array}{} BC=EF \ hat{C}=hat{F} end{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

thực vậy …

 • Tổng ba góc trong một tam giác luôn trải qua 180 độ
 • Hai góc của hai tam giác tương ứng trải qua nhau

=> Suy ra góc vẫn lại cũng trải qua nhau

Vậy trường hợp này tương ứng với trường hợp Góc Cạnh Góc

Ví dụ 3: so với tứ giác GHIK có $hat{G}=hat{I}=90^o$ và HK là tia phân giác của $hat{H}$. chứng tỏ tam giác GHK trải qua với tam giác IHK.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (7)

Xét tam giác vuông GHK và tam giác vuông IHK

 • HK là cạnh chung
 • $widehat{GHK}=widehat{IHK}$ (HK là tia phân giác của $hat{H}$ )

=> Vậy tam giác GHK trải qua tam giác IHK

Trường hợp #bốn. Cạnh huyền và một cạnh góc vuông trải qua nhau

Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt trải qua cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác từng so với trải qua nhau.

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (8)

$left.begin{array}{} BC=EF \ AB=DE end{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

Hoặc:

4-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac-vuong (9)

$left.begin{array}{} BC=EF \ AC=DF end{array}right} Rightarrow triangle ABC = triangle DEF$

thực vậy …

 • Trong một tam giác vuông luôn có bình phương độ thời hạn dài của cạnh huyền trải qua tổng bình phương độ thời hạn dài của hai cạnh góc vuông
 • Hai tam giác vuông từng so với có một cạnh huyền và một cạnh góc vuông trải qua nhau

Suy ra cạnh góc vuông vẫn lại đảm bảo cũng trải qua nhau

=> Vậy trường hợp này tương ứng với trường hợp Cạnh Cạnh Cạnh

Lời kết

tới đó toàn bộ chúng ta từng cùng nhau tìm hiểu xong bốn phương pháp để chứng tỏ 2 tam giác vuông trải qua nhau một phương pháp tương đối đủ và không thiếu rồi.

toàn bộ chúng ta cũng từng vận dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác và định lý Pytago để chứng tỏ so với Trường hợp 3 và Trường hợp bốn. Riêng Trường hợp bốn thì những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm sử dụng thử phương pháp xem nó là một hệ quả của định lý Pytago.

kỳ vọng vừa rồi sẽ hữu ích với những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm. Xin Chào thân ái và hẹn tái ngộ những những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm trong những nội dung bài viết tiếp theo !

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm chứ? không quên nhận định nội dung bài viết, like và san sẻ so với những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm bè và người thân trong gia đình của những những những những bạn đọc xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.