Crunchyroll xác nhận Truyền thuyết về các anh hùng: Trails of Cold Steel – Northern War, Handyman Saitou in Another World, Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill và hơn thế nữa cho Truyền trực tuyến Simulcast vào năm 2023

Là một phần của hội thảo ngành gần đây tại Anime Frontier ở Texas vào cuối tuần trước, Crunchyroll đã tiết lộ rằng họ sẽ mô phỏng một loạt các tựa game, bao gồm The Legend of Heroes: Trails of Read more