3 phương thức thức sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên Chrome

Rate this post

lúc lướt web mà những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi gặp trình duyệt hiện ra lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN hoặc DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN là tại quy trình tìm tìm tin tức DNS bị lỗi, thất bại. Vì vậy, tại đó blogthuthuat.vn sẽ chỉ với những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi 3 phương thức thức giản dị và đơn thuần nhất để xử lý sự cố này trên Google Chrome và hoặc trên những trình duyệt thứ hai, lỗi thường xẩy ra lúc những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi cố mở bất kỳ website nhưng không thể truy vấn được và nhận thống hiện ra lỗi trình duyệt tại trên.

3 cách sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên Chrome

3 phương thức thức sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

phương thức thức một: thay thế thế đổi địa chỉ DNS Google

Để đổi địa chỉ dns google những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thử sử dụng tìm hiểu thêm nội dung bài viết tương đối đầy đủ này:

phương thức thức 2: Sử dụng CMD ( Command Prompt )

triển khai việc CMD ( Command Prompt ) với quyền Administrator trải qua phương thức thức vào Start gõ cmdclick chuột phải chọn Run Administrator

3 cách sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên Chrome

Rồi gõ từng lệnh sau:

ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew

netsh int ip set dns
netsh winsock reset

giờ đây khởi động lại máy tính của những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. tiếp đó test lại xem vẫn vẫn hiện ra lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN nữa không. Nếu không triển khai việc, hãy thử phương thức thức 3 tại dưới đó.

phương thức thức 3: Chỉnh chrome://flags/

Mở trình duyệt chrome. Nhập vào thanh địa chỉ dòng sau và giữ Enter

chrome://flags/

tiếp đó nhấp vào nút “Reset all to default” (Bên phải) và khởi triển khai việc lại Google Chrome . Thử connect lại xem vẫn vẫn hiện ra lỗi không.

Tóm lại

Trên đó là 3 phương thức thức triển khai trên sẽ tương hỗ những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sửa được lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên trình duyệt, mong ước trên này sẽ tương hỗ những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi xử lý được lỗi. Ngoài ra nếu những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi có ý tưởng hoặc phương thức thức xử lý thứ hai vui lòng sẻ chia với blogthuthuat.vn và mọi người lúc này đang bị lỗi cùng xác lập trải qua phương thức thức để lại phản hồi tại dưới nội dung bài viết. mong ước những những những những những bạn theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi thành công xuất sắc!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.