3 phương pháp xác nhận hai tam giác trải qua nhau (có ví dụ giản dị hiểu)

Rate this post

trên trong những nội dung bài viết trước thì toàn bộ tổng thể chúng ta từng cùng nhau tìm hiểu về hai mẩu thẳng trải qua nhau, hai góc trải qua nhau, … rồi phải không nào.

Và để tiếp tục ổ kỹ năng và kiến thức này thì thời khắc ngày hôm nay toàn bộ tổng thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba trường hợp trải qua nhau của hai tam giác.

Việc xác nhận hai tam giác trải qua nhau có nhiều ứng dụng trong Toán học, tiêu biểu vượt trội nhất là thử sử dụng gián tiếp xác nhận được những cạnh, những góc tương ứng trải qua nhau.

I. Hai tam giác trải qua nhau là hai tam giác ra sao?

Nếu tam giác này còn có ba cạnh và ba góc lần lượt trải qua ba cạnh và ba góc của tam giác kia thì hai tam giác từng với trải qua nhau.

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (1)

Vì $AB=A’B’, BC=B’C’, CA=C’A’$ và $hat{A}=hat{A’}, hat{B}=hat{B’}, hat{C}=hat{C’}$ nên $triangle ABC=triangle A’B’C’$

Ví dụ một: với $triangle ABC = triangle DEF$ có $hat{B}=70^o, hat{C}=50^o, EF=3$. Tính số đo của $hat{D}$ và độ nhiều ngày của cạnh $BC$

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (2)

Lời Giải:

$hat{A}+hat{B}+hat{C}=180$ (theo Định lý Tổng ba góc trong một tam giác)

$Leftrightarrow hat{A}+70^o+50^o=180^o$

$Leftrightarrow hat{A}+120^o=180^o$

Suy ra $hat{A}=180^o-120^o=60^o$

Vì $triangle ABC = triangle DEF$ nên những cạnh, phương pháp góc tương ứng trải qua nhau

 • $hat{A}=hat{D}=60^o$
 • $BC=EF=3$

Vậy số đo của $hat{D}=60$ và độ nhiều ngày của cạnh $BC=3$

#một. xác nhận 2 tam giác trải qua nhau (Cạnh – Cạnh – Cạnh)

Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt trải qua ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác từng với trải qua nhau.

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (3)

Ví dụ 2: với tứ giác ABCD có $AD=CD, AB=CB, hat{A}=140^o$. Tính số đo $hat{C}$

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (4)

Lời Giải:

Xét $triangle ABD = triangle CBD$

 • $AD=CD$
 • $AB=CB$
 • DC là cạnh chung

Suy ra $triangle ABD = triangle CBD$ (Cạnh – Cạnh – Cạnh)

Suy ra $hat{A}=widehat{C}=140^o$

Vậy số đo $hat{C}=140^o$

#2. xác nhận 2 tam giác trải qua nhau (Cạnh – Góc – Cạnh)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này lần lượt trải qua hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác từng với trải qua nhau.

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (5)

Ví dụ 3: với tứ giác ABCD có $BC=DC, widehat{BCA}=widehat{DCB}$. xác nhận $triangle ABC = triangle ADC$

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (6)

Lời Giải:

Xét $triangle ABC$ và $triangle ADC$

 • $BC=DC$
 • $widehat{BCA}=widehat{DCA}$
 • $AC$ cạnh chung

Vậy $triangle ABC = triangle ADC$ (Cạnh – Góc – Cạnh)

Ví dụ bốn: với tứ giác $EFGH$ có $FG=HG, widehat{FEG}=widehat{HEG}$. Tam giác FEG có trải qua tam giác HEG không? Vì sao?

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (7)

Lời Giải:

Câu vấn đáp là: Không trải qua nhau!

Tuy $widehat{FEG}=widehat{HEG}$ nhưng …

 • $widehat{FEG}$ không phải là góc xen giữa FG và EG
 • $widehat{HEG}$ cũng không phải là góc xen giữa HG và EG

Giả sử toàn bộ tổng thể chúng ta có $EF=EH$ hoặc $widehat{FGE}=widehat{HGE}$ thì lúc bấy giờ tam giác FEG sẽ trải qua tam giác HEG (Cạnh – Góc – Cạnh)

#3. xác nhận 2 tam giác trải qua nhau (Góc – Cạnh – Góc)

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này lần lượt trải qua một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác từng với trải qua nhau.

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (8)

Ví dụ 5: Tam giác ABC có trải qua tam giác DEF hoặc không? Vì sao?

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (9)

Lời Giải:

Tam giác ABC trải qua tam giác DEF

Vì …

 • $hat{A}=hat{F}$
 • $AC=FE$
 • $hat{C}=hat{E}$

Ví dụ 6: Tam giác GHI có trải qua tam giác JKL hoặc không? Vì sao?

3-truong-hop-bang-nhau-cua-hai-tam-giac (10)

Lời Giải:

Câu vấn đáp: Hai tam giác trên không trải qua nhau.

Vì …

 • HI có hai góc kề là $hat{H}=30^o$ và $hat{I}=80^o$
 • KL có hai góc kề là $hat{K}=180^o-(hat{J}+hat{L})=180-(80+30)=70^o$ và $hat{L}=30^o$

Giả sử $hat{I}=70^o$ hoặc $hat{J}=70^o$ thì lúc bấy giờ tam giác GHI sẽ trải qua tam giác JKL (Góc – Cạnh – Góc)

II. Lời kết

Vâng, trên đó là 3 phương pháp để xác nhận 2 tam giác trải qua nhau, đó là những phương pháp xác nhận giản dị và được sử dụng nhiều nhất trong hình học.

Hai tam giác trải qua nhau thì sẽ sở hữu được ba cạnh tương ứng trải qua nhau, ba góc tương ứng trải qua nhau, diện tích quy hoạnh S trải qua nhau, …

Tuy nhiên yếu tố trái lại trong nhiều trường hợp thử sử dụng không đúng, thực vậy hai tam giác có ba góc trải qua nhau thử sử dụng không trải qua nhau, …

Ngoài ra, những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nên trấn áp lúc xác nhận theo trường hợp thứ hai và thứ 3 thì góc phải là góc xen giữa, cạnh phải là cạnh xen giữa nha những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu trong những nội dung bài viết tiếp theo !

tìm hiểu thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định)

Note: trên đó hữu ích với những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu chứ? tránh quên nhận định nội dung bài viết, like và san sẻ với những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu bè và người thân trong gia đình của những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.